Privacybeleid

1. PRIVACY- EN VEILIGHEIDSBELEID

De volgende informatie over ons privacybeleid weerspiegelt de betrokkenheid van SPORTS AROUND YOU, S.L. Het bedrijf zet zich in voor het onderhouden en garanderen van veilige zakelijke relaties door het beschermen van persoonlijke gegevens, waarbij het recht op privacy van elk van de gebruikers (hierna “GEBRUIKERS”) van onze diensten wordt gegarandeerd. In dit document leggen we uit hoe we de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKERS van het webportaal gebruiken.

2. DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Als “Persoonsgegevens” moeten we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon begrijpen. Deze omvatten voornaam, achternaam, post- en e-mailadres en telefoonnummer.

3. VERWERKING EN DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het bezoeken van een van onze webportalen of bij de installatie van onze mobiele applicatie zullen worden behandeld in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming en zullen alleen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor wettige, legitieme en geïnformeerde doeleinden. Daarom geven wij een gedetailleerd overzicht van alle doeleinden waarvoor SPORTS AROUND YOU, S.L. persoonlijke gegevens gebruikt als beheerder van de gegevens:

 

  • Beheer de registratieformulieren om een geregistreerde GEBRUIKER te worden en toegang te krijgen tot de diensten, alsmede om contact met hen op te nemen en hen te antwoorden op de gestelde vragen of commerciële informatie te ontvangen over nieuwe producten en nieuws van het bedrijf.
  • Een ander doel waarvoor gegevens worden verzameld is het beantwoorden van vragen door het versturen van contactformulieren. De gegevens die via dit kanaal worden verkregen, zijn bedoeld om te reageren op de GEBRUIKERS zelf en om hen commerciële informatie toe te sturen, alsmede om hen op te nemen in de distributielijst.
  • Daarnaast verzamelt de applicatie gegevens om GEBRUIKERS te verbinden met andere GEBRUIKERS met wie ze gemeenschappelijke interesses in sportactiviteiten hebben.
  • Om GEBRUIKERS de locatie van nabijgelegen sportfaciliteiten te laten zien op basis van hun favoriete sporten, kan de applicatie gegevens over locaties verzamelen, gebruiken en delen, inclusief de real-time geografische locatie van de computer of het mobiele apparaat van de GEBRUIKER, op voorwaarde dat de GEBRUIKER hiervoor toestemming geeft.

SPORTS AROUND YOU, S.L. zal alle GEBRUIKERS informeren over het niet-verplichte karakter van het verzamelen van bepaalde persoonlijke gegevens, behalve in de velden die anders zijn aangegeven. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan echter verhinderen dat SPORTS AROUND YOU, S.L. al die diensten levert die verband houden met dergelijke gegevens, wat ons ontslaat van enige verantwoordelijkheid voor het niet of onvolledig verstrekken van deze diensten.

De GEBRUIKER heeft de verplichting om de gegevens op waarheidsgetrouwe wijze te verstrekken en bij te houden, om welke reden SPORTS AROUND YOU, S.L. zich het recht voorbehoudt om elke GEBRUIKER die onjuiste gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de diensten en over te gaan tot annulering van de dienst, zonder afbreuk te doen aan eventuele andere handelingen die in de wet gepast zouden kunnen zijn.

4. LEGITIMITEIT VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is het antwoord op de vragen die via de website of de app worden gesteld, wat inhoudt dat op verzoek van de betrokkene precontractuele maatregelen worden toegepast.

5. GEGEVENSBEWAARNEMINGSPERIODE

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te reageren op vragen.

6. MEDEDELING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. In het geval dat het nodig is om uw gegevens aan een derde partij te communiceren, zal uw toestemming worden gevraagd.

7. BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

SPORTS AROUND YOU, S.L. maakt zich vooral zorgen over het garanderen van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in onze informatiesystemen, waar wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geïmplementeerd om verlies of ongeoorloofd gebruik door derden te voorkomen. Zo maken onze webportalen gebruik van Https-gegevenscoderingsprotocollen.

8. INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Door het loutere feit dat u deze website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van SPORTS AROUND YOU, S.L. worden geen persoonlijke gegevens ter identificatie van een GEBRUIKER automatisch geregistreerd. Wij informeren u echter dat tijdens de navigatie van de Website “cookies” worden gebruikt, kleine gegevensbestanden die in de computer van de internetgebruiker worden gegenereerd en die ons in staat stellen om de volgende analytische informatie te verkrijgen:

  1. De datum en het tijdstip van toegang tot de website, zodat we de uren van de grootste instroom kennen en de nodige aanpassingen kunnen doen om verzadigingsproblemen in onze piekuren te voorkomen.
  2. Het aantal dagelijkse bezoekers in elke sectie, waardoor de meest succesvolle gebieden kunnen worden gekend en de inhoud ervan kan worden uitgebreid en verbeterd, zodat de GEBRUIKERS een bevredigender resultaat krijgen en het ontwerp van de inhoud kan worden verbeterd.
  3. De datum en het tijdstip van de laatste keer dat de GEBRUIKER de Website heeft bezocht om analytische en statistische studies over het gebruik van de Website uit te voeren.
  4. eiligheidskenmerken die verband houden met de controle op de toegang tot de gebieden waarvoor beperkingen gelden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons Cookiebeleid.

9. GEBRUIKERSRECHTEN

Alle GEBRUIKERS kunnen elk van de rechten uitoefenen die door de regelgeving inzake gegevensbescherming worden toegekend, zoals het recht op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, onderdrukking, overdraagbaarheid van gegevens en verzet, door te schrijven naar SPORTS AROUND YOU, S.L. De website bevindt zich op Av. Primado Reig, 86 – 13 / 46010 Valencia (Spanje) of door een e-mail te sturen naar privacy@pinwinsapp.com. In het geval dat u dit in overweging neemt, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

10. U GEEN INFORMATIE VAN ONS WENST TE ONTVANGEN OF UW TOESTEMMING WENST IN TE TREKKEN?

Elke GEBRUIKER kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor reclame, marktonderzoek of tevredenheidsenquêtes, en kan zijn toestemming te allen tijde intrekken (zonder terugwerkende kracht). Hiervoor moet u een e-mail sturen naar privacy@pinwinsapp.com. Wanneer u reclame per e-mail ontvangt, kunt u zich daar ook tegen verzetten door op de link in de e-mail te klikken en de instructies te volgen.

Bovendien kunnen de GEBRUIKERS ervoor kiezen dat SPORTS AROUND YOU, S.L. hun geolocatie niet kent. De meeste mobiele apparaten bieden GEBRUIKERS de mogelijkheid om locatiediensten uit te schakelen. Deze mogelijkheid is meestal te vinden in het configuratiemenu van het apparaat. Als u twijfelt over hoe u de locatiediensten van uw apparaat kunt uitschakelen, adviseert SPORTS AROUND YOU, S.L. GEBRUIKERS contact op te nemen met de fabrikant of de servicetechnicus van hun terminal.

11. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Ons Privacybeleid kan worden bijgewerkt, als gevolg van wijzigingen en wettelijke vereisten, evenals als gevolg van verbeteringen en wijzigingen in de manier waarop we onze diensten en applicatieprogramma’s aanbieden en aanbieden. Daarom raden wij u aan om ons Privacybeleid regelmatig te bezoeken en te raadplegen, zodat u toegang hebt tot en op de hoogte bent van de meest recente wijzigingen die mogelijk zijn aangebracht. Indien dergelijke wijzigingen betrekking hebben op de door de GEBRUIKER verleende toestemming, zal een afzonderlijke en onafhankelijke kennisgeving aan de GEBRUIKER worden gestuurd om deze toestemming opnieuw te verkrijgen.

Als u tijdens de lezing enige twijfel of vraag hebt geuit over ons Privacybeleid of als u een recht of actie wilt ondernemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: privacy@pinwinsapp.com.

Copyright © 2022 pinwins

Alle rechten voorbehouden

by Socarrat

Copyright © 2022 pinwins | Alle rechten voorbehouden |by Socarrat

Deze actie, die MOBILE APPLICATION FOR CONNECTING SPORTERS/USERS heet en tot doel heeft een grote sportgemeenschap op te bouwen, sportgemeenschappen te digitaliseren, alle sporten te promoten en sportgewoonten en -gedrag te analyseren en te voorspellen, wordt medegefinancierd door het VALENCIAN INSTITUTE OF BUSINESS COMPETITIVENESS (IVACE) in zijn programma voor mkb-innovatieprojecten (INNOVA-CV) en door de EUROPESE UNIE via het operationele programma van de Valenciaanse Gemeenschap EFRO 2014-2020.

Deze actie, die MOBILE APPLICATION FOR CONNECTING SPORTERS/USERS heet en tot doel heeft een grote sportgemeenschap op te bouwen, sportgemeenschappen te digitaliseren, alle sporten te promoten en sportgewoonten en -gedrag te analyseren en te voorspellen, wordt medegefinancierd door het VALENCIAN INSTITUTE OF BUSINESS COMPETITIVENESS (IVACE) in zijn programma voor mkb-innovatieprojecten (INNOVA-CV) en door de EUROPESE UNIE via het operationele programma van de Valenciaanse Gemeenschap EFRO 2014-2020.