Política de Privacitat

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

La informació següent sobre la nostra Política de Privacitat reflecteix el compromís de SPORTS AROUND YOU, S.L. per mantenir i garantir relacions comercials segures mitjançant la protecció de les dades personals, garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris i usuàries (d’ara endavant “USUARI” o “USUARIS”) dels nostres serveis. En aquest document expliquem com utilitzem les dades personals dels USUARIS del portal web.

2. DEFINICIÓ DE DADA PERSONAL

Com a “dada personal” hem d’entendre qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Entre altres, s’hi inclouen el nom, cognoms, l’adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon.

3. TRACTAMENTS I FINALITATS DE LES DADES RECOLLIDES

Qualsevol dada personal que ens facilite, en visitar qualsevol del nostres portals web o amb la instal·lació de la nostra aplicació mòbil, serà tractada de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran recollides, tractades i utilitzades per a finalitats lícites, legítimes i informades. Per això, detallem totes les finalitats amb què SPORTS AROUND YOU, S.L., com a responsable del tractament, utilitza dades personals:

 

  • Gestionar els formularis de registre per a poder convertir-se en USUARIS registrats i accedir als serveis, a més per a contactar-los i respondre’ls sobre les qüestions plantejades o rebre informació comercial sobre nous productes i novetats de l’empresa.

    Una altra finalitat per a la qual es recopilen dades és per a respondre a les consultes mitjançant l’enviament de formularis de contacte. Les dades obtingudes a través d’aquesta via són per a respondre als USUARIS mateixos i remetre’ls informació comercial, a més d’incloure’ls en la llista de distribució.
  • Addicionalment l’aplicació recopila dades per a connectar USUARIS amb altres USUARIS amb els quals comparteixen interessos comuns en activitats esportives.
  • Amb la finalitat de mostrar als USUARIS la ubicació de les instal·lacions esportives pròximes segons els seus esports favorits, l’aplicació pot recollir, utilitzar i compartir dades sobre localitzacions, incloent-hi la localització geogràfica en temps real de l’ordinador o dispositiu mòbil de l’USUARI, sempre que l’USUARI ho autoritze.

Des de SPORTS AROUND YOU, S.L. informem tots els USUARIS del caràcter no obligatori de la recollida de determinades dades de caràcter personal, excepte en els camps en què s’indique el contrari. No obstant això, el fet de no emplenar aquestes dades pot impedir a SPORTS AROUND YOU, S.L. prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades, la qual cosa ens allibera de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.

Correspon a l’USUARI l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantenir-les actualitzades, per la qual cosa SPORTS AROUND YOU, S.L. es reserva el dret d’excloure dels serveis i procedir a la cancel·lació del servei a tot USUARI que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en dret.

4. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES

La base legal per al tractament de les seues dades és la resposta a les consultes plantejades a través de la pàgina web o l’app, la qual cosa suposa l’aplicació, a petició de l’interessat, de mesures precontractuals per part de l’interessat.

5. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades el temps necessari per a donar resposta a les consultes.

6. COMUNICACIÓ DE LES SEUES DADES PERSONALS A TERCERS

Les seues dades personals no seran comunicades a cap tercer. En el cas que fora necessari comunicar la seua informació a algun tercer, se li sol·licitaria el consentiment.

7. SEGURETAT DE LES SEUES DADES PERSONALS

SPORTS AROUND YOU, S.L. té una preocupació especial per garantir la seguretat de les seues dades personals. Les seues dades són emmagatzemades en els nostres sistemes d’informació, on hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per a prevenir qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers; per exemple, els nostres portals web utilitzen protocols de xifrat de dades https.

8. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

Pel mer fet de visitar el present portal web o utilitzar els serveis de SPORTS AROUND YOU, S.L. no queda registrada de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifique un USUARI. No obstant això, l’informem que durant la navegació pel lloc web s’utilitzen “cookies”, xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’internauta i que ens permeten obtenir la informació analítica següent:

  1. La data i hora d’accés al lloc web, cosa que ens permet saber les hores de més afluència i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
  2. El nombre de visitants diaris de cada secció, cosa que ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar-ne i millorar-ne el contingut, amb la finalitat que els USUARIS obtinguen un resultat més satisfactori, i millorar el disseny dels continguts.
  3. La data i hora de l’última vegada que l’USUARI va visitar el lloc web per a realitzar estudis analítics i estadístics sobre l’ús que té la web.
  4. Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Per a més informació visite la nostra Política de Cookies.

9. DRETS DELS USUARIS

Tots els USUARIS poden exercir qualsevol dels drets atorgats per la normativa de protecció de dades, com el dret d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat de dades i oposició que tenen mitjançant escrit dirigit a SPORTS AROUND YOU, S.L., ubicada a Av. Primat Reig, 86 – 13 / 46010 València o mitjançant un correu electrònic a privacy@pinwinsapp.com. En el cas que considere, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

10. NO DESITJA REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITJA REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

Qualsevol USUARI pot oposar-se a l’ús de la seua informació per a finalitats publicitàries, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, ha d’enviar un correu electrònic a l’adreça privacy@pinwinsapp.com. Quan reba publicitat per correu electrònic, també pot oposar-s’hi des d’aquest correu electrònic, en punxar en l’enllaç que s’hi inclou i seguir les instruccions que se li faciliten.

Addicionalment, els USUARIS poden triar que SPORTS AROUND YOU, S.L. no conega la seua localització geogràfica. La majoria de dispositius mòbils proporciona als USUARIS l’opció de desactivar els serveis de localització. Aquesta possibilitat sol trobar-se en el menú de configuració del dispositiu. Si té algun dubte sobre com desactivar els serveis de localització del seu dispositiu, SPORTS AROUND YOU, S.L. recomana als USUARIS posar-se en contacte amb el fabricant o amb l’operador de serveis de la seua terminal.

11. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La nostra Política de Privacitat podrà patir actualitzacions, a causa de canvis i necessitats legals, així com per raó de millores i canvis inclosos en la manera d’oferir i prestar els nostres serveis i utilitats de l’aplicació. Per això, li recomanem que visite i accedisca a la nostra Política de Privacitat periòdicament, per a poder-hi tenir accés i conèixer els últims canvis que hagen pogut ser incorporats. En cas que aquests canvis guarden relació amb el consentiment prestat per l’USUARI, se li enviarà una notificació independent i per separat per a obtenir-lo novament.
Si durant la lectura li ha sorgit algun dubte o qüestió sobre la nostra Política de Privacitat o vol exercir algun dret o acció relatius a les seues dades personals, per favor pose’s en contacte amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic privacy@pinwinsapp.com.

Copyright © 2022 pinwins

Tots es drets reservats

by Socarrat

Copyright © 2022 pinwins | Tots els drets reservats | by Socarrat

Esta actuació, que s’anomena APLICACIÓ MÒBIL PER A CONNECTAR USUARIS ESPORTISTES, els objectius de la qual són construir una gran comunitat esportista, digitalitzar comunitats esportives, promocionar tots els esports i analitzar i predir hàbits i comportaments esportius, està cofinançada per l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) en el seu Programa de Projectes d’Innovació de PIME (INNOVA-CV) i per la UNIÓ EUROPEA a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Esta actuació, que s’anomena APLICACIÓ MÒBIL PER A CONNECTAR USUARIS ESPORTISTES, els objectius de la qual són construir una gran comunitat esportista, digitalitzar comunitats esportives, promocionar tots els esports i analitzar i predir hàbits i comportaments esportius, està cofinançada per l’INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) en el seu Programa de Projectes d’Innovació de PIME (INNOVA-CV) i per la UNIÓ EUROPEA a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.